ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား

၁။ Shwe Stream ဆိုတာ ဘယ္လို၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးပါလဲ။

Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈဆိုတာက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္၊ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား၊အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားတဲ့ အပလီေကးရွင္း (Application) ႏွင့္ ဝက္ဘ္ေပၚတယ္ (Web Portal) ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုနဲ႔ ဇာတ္လမ္း တြဲေတြကို အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ ဖုန္း၊ တက္ဘလက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လပ္ပ္ေတာ့ေတြမွာ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂။ Shwe Stream မွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္႐ႈလို႔ရပါသလဲ။

႐ုပ္ရွင္႐ုံႀကီးေတြမွာ ျပသၿပီးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးေတြ၊ ျမန္မာဗီဒီယုိဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔ ျမန္မာစာတန္းထိုး အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ကို စိတ္ႀကိဳက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃။ Shwe Stream App ကို ဘယ္လိုရယူႏိုင္ပါမလဲ။

Shwe Stream App ကို Google Play Store မွာ Download လုပ္ၿပီး ရယူႏိုင္သလို https://lotaya.mpt.com.mm/ မွာလည္း Download လုပ္ၿပီး ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကုိ Website မွာ ရႏုိင္ပါသလား။

www.shwestream.com.mm မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူၿပီး ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုနဲ႔ ဇာတ္လမ္း တြဲေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

၅။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုရယူရပါမလဲ။

8202 ကို ON လို႔ SMS ေပးပို႔ပါ။ အဲဒီေနာက္ 9 လို႔ SMS ထပ္မံေပးပို႔ပါ။

 

၆။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုစက္ပစၥည္းေတြမွာ အသုံးျပဳလို႔ ရႏိုင္ပါသလဲ။

Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ Android Version 4.1 ႏွင့္အထက္ Android Smartphone ေတြ၊ iPhone ေတြ၊ iPad ေတြ၊ တက္ဘလက္ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လပ္ပ္ေတာ့ မွာ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ iOS Device ေတြမွာ Shwe Stream App ကို အသုံးျပဳလို႔ရႏိုင္ပါသလား။

လက္ရွိမွာေတာ့ Shwe Stream App ကို iOS Device ေတြမွာ အသုံးျပဳလို႔မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ iOS Device အသုံးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ www.shwestream.com.mm မွတဆင့္ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၿပီး ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၈။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳတဲ့အခါ ၀န္ေဆာင္ခ ဘယ္ေလာက္က်သင့္မွာပါလဲ။

Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ ေန႔စဥ္ေၾကး ၉၉ က်ပ္ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေၾကး ၉၉ က်ပ္ေပးေဆာင္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းေတြ၊အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ကိုရီးယားဇာတ္လမ္း တြဲေတြကို တ၀ႀကီး ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ PPV အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏႈန္းထားအလိုက္ (၁၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀ က်ပ္၊ ၃၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀ က်ပ္ စသည္ျဖင့္) က်သင့္ေငြ ထပ္မံေပးေခ်ၿပီး မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၉။ ၀န္ေဆာင္ခေပးေခ်လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို သိခ်င္ပါတယ္။

၀န္ေဆာင္ခကို သင့္ရဲ႕ MPT ဖုန္းေဘလ္ကေန ေပးေခ်လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ဖုန္းေဘလ္ႀကိဳတင္ျဖည့္ၿပီး အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ၀န္ေဆာင္ခကို ဖုန္းေငြလက္က်န္ထဲမွ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးၿပီးမွေငြေခ်သည့္ စနစ္ကို အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ဖုန္းေဘလ္ေကာက္ခံသည့္အခါ MPT မွ က်သင့္ေငြကို တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ ၀န္ေဆာင္ခကို ဘယ္လိုေပးေခ်ရပါမလဲ။

၀န္ေဆာင္ခအတြက္ က်သင့္ေငြကို Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး အေကာင့္ဖြင့္စဥ္က အသုံးျပဳထားေသာ MPT ဖုန္းေဘလ္ထဲမွ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ဖုန္းေဘလ္ႀကိဳတင္ျဖည့္ၿပီး အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ၀န္ေဆာင္ခကို ဖုန္းေငြလက္က်န္ထဲမွ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးၿပီးမွေငြေခ်သည့္ စနစ္ကို အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ဖုန္းေဘလ္ေကာက္ခံသည့္အခါ MPT မွ က်သင့္ေငြကို တြက္ခ်က္ေကာက္ခံ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၁။ ဇာတ္ကားေတြၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ အင္တာနက္ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာပါလား။

မိမိ၏ဖုန္းမွ အင္တာနက္ဖြင့္ၿပီး ဇာတ္ကားေတြကို တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ အဲဒီအတြက္ အင္တာနက္ ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ကားေတြကို Download လုပ္ၿပီးမွ ၾကည့္႐ႈမယ္ဆိုရင္ လည္း Download လုပ္သည့္အတြက္ အင္တာနက္ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ Wifi အသုံးျပဳၿပီး ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္႐ႈတာ၊ Download လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ အင္တာနက္ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာ မဟုတ္ပါ။

၁၂။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို ၀ိုင္ဖိုင္နဲ႔ အသုံးျပဳလို႔ရပါသလား။

အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

၁၃။ Shwe Stream ထဲက ဇာတ္ကားေတြကို အင္တာနက္မဖြင့္ဘဲ ၾကည့္လို႔ရပါသလား။

မိမိၾကည့္႐ႈလိုတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို Download လုပ္ၿပီးသိမ္းထားပါက အဲဒီဇာတ္ကားေတြကို ၇ ရက္အတြင္း အင္တာနက္ဖြင့္စရာမလိုဘဲ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ ေန႔စဥ္ေၾကးေပးေဆာင္ၿပီး ရယူထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၁၄။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈမွာ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳလို႔ရပါသလား။

Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို MPT ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ အသုံးျပဳလို႔ မရႏိုင္ပါ။

၁၅။ ေန႔စဥ္ေၾကးမေပးဘဲ ဇာတ္ကားေတြၾကည့္႐ႈလို႔ရပါသလား။

ေန႔စဥ္ေၾကးေပးေဆာင္ၿပီးမွ သာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၆။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါမလဲ။

၀န္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုပါက 8202 ကို OFF ဟု SMS ေပးပို႔လိုက္ပါ။

Shwe Stream App (သုိ႔မဟုတ္) Shwe Stream Website မွ ၀န္ေဆာင္မႈရပ္ဆိုင္းရန္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီးလည္း ၀န္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ပါတယ္။

၁၇။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈက ဇာတ္ကားေတြကို Download လုပ္လို႔ရပါသလား။

Shwe Stream Application မွာ Download လုပ္လို႔ရပါတယ္။

၁၈။ Download လုပ္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို ဘယ္ႏွရက္အတြင္းၿပီးေအာင္ ၾကည့္ရမွာပါလဲ။

၇ ရက္အတြင္း ၿပီးေအာင္ ၾကည့္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၇ ရက္ေက်ာ္လြန္သြားပါက သင္ Download လုပ္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ပ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူထားသူျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။

၁၉။ အေကာင့္တစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္မွာ ဇာတ္ကားဘယ္ႏွကား အမ်ားဆုံး Download လုပ္လို႔ရပါသလဲ။

သင္ Download လုပ္ခ်င္သမွ် ဇာတ္ကားေတြကို အကန္႔အသတ္မရွိ Download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာကေတာ့ Download လုပ္ၿပီးသား ဇာတ္ကားေတြကိုေတာ့ ၇ ရက္အတြင္း ၿပီးေအာင္ ၾကည့္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀။ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက Download လုပ္ၿပီးသား ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္႐ႈလို႔ ရပါေသးလား။

Download လုပ္ၿပီးသား ဇာတ္ကားေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက ၾကည့္႐ႈလို႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၂၁။ အေကာင့္တစ္ခုတည္းကို စက္ဘယ္ႏွလုံးအထိ တစ္ၿပိဳင္တည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။

အေကာင့္တစ္ခုကို စက္တစ္လုံးမွာပဲ အသုံးျပဳလို႔ ရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္က သင့္ရဲ႕အေကာင့္ကို အျခားစက္တစ္လုံးမွာ ေျပာင္းသုံးပါက အရင္စက္က အေကာင့္က အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၂။ Shwe Stream ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသလား။

Shwe Stream ကို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ အသုံးျပဳလို႔မရႏိုင္ေသးပါ။

 

၂၃။ Shwe Stream ကုိ ဘယ္လိုေနရာေဒသေတြမွာ အသုံးျပဳလို႔ရႏုိင္ပါသလဲ။

Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ အသုံးျပဳလို႔ ရႏိုင္ပါေသးတယ္။

 

၂၄။ ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ ဇာတ္ကားရဲ႕ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါသလား။

ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ ဇာတ္ကားရဲ႕ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအရည္အေသြးကို 240P ၊ 360P ၊ 480P၊ 720P နဲ႔ 1080P ဆိုၿပီး ကုိယ္ႏွစ္သက္ရာ အရည္အေသြး (Resolution) နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၅။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရပါမလဲ။

ဖုန္းနံပါတ္ 106 (သို႔မဟုတ္) 012305273 တို႔ကို ၂၄ နာရီအခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သလို Shwe Stream Facebook Page ရဲ႕ Messenger ကေနလည္း ၂၄ နာရီအခ်ိန္မေရြး ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အတြက္ Shwe Stream က အၿမဲအဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။