ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား
 
၁။ Shwe Stream ဆိုတာ ဘယ္လိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးပါလဲ။
Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္၊ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား၊ အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားတဲ့ အပလီေကးရွင္း (Application) ႏွင့္ ဝက္ဘ္ေပၚတယ္ (Web Portal) ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ ဖုန္း၊ တက္ဘလက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လပ္ပ္ေတာ့ေတြမွာ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၂။ Shwe Stream မွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္ရႈလို႔ရပါသလဲ။
႐ုပ္ရွင္႐ုံႀကီးေတြမွာ ျပသၿပီးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးေတြ၊ ျမန္မာဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔ ျမန္မာစာတန္းထိုး အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ကို စိတ္ႀကိဳက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၃။ Shwe Stream App ကို ဘယ္လိုရယူႏိုင္ပါမလဲ။
Shwe Stream App ကို Google Play Store ႏွင့္ App Store တို႔မွာ Download လုပ္ၿပီး ရယူႏိုင္သလို https://lotaya.mp်t.com.mm/ မွာလည္း Download လုပ္ၿပီး ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၄။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို Website မွာ ရႏိုင္ပါသလား။
www.shwestream.com.mm မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူၿပီး ျပသထားေသာ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုနဲ႔ ဇာတ္လမ္း တြဲေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 
၅။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုရယူရပါမလဲ။
Shwe Stream အက္ပလီေကးရွင္းထဲမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူႏိုင္ပါသည္။ MPT ျဖင့္ ေန႔စဥ္ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူလိုပါက 8202 ကို ON လို႔ SMS ေပးပို႔ပါ။ အဲဒီေနာက္ အတည္ျပဳနံပါတ္ (ဥပမာ- ၁၊ ၆၊ ၉ ) လို႔ SMS ထပ္မံေပးပို႔ပါ။
 
၆။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုစက္ပစၥည္းေတြမွာ အသုံးျပဳလို႔ ရႏိုင္ပါသလဲ။
Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ Android Version 4.1 ႏွင့္အထက္ Android Smartphone ေတြ၊ iPhone ေတြ၊ iPad ေတြ၊ တက္ဘလက္ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လပ္ပ္ေတာ့ မွာ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၇။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳတဲ့အခါ ဝန္ေဆာင္ခ ဘယ္ေလာက္က်သင့္မွာပါလဲ။
Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာႏိုင္က အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ ေန႔စဥ္ေၾကး ၉၉ က်ပ္၊ အပတ္စဥ္ေၾကး ၄၉၉ က်ပ္ႏွင့္ လစဥ္ေၾကး ၁၉၉၉ က်ပ္ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံကေန အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားအလိုက္ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ PPV အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏႈန္းထားအလိုက္ (ဥပမာ - ၁၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀ က်ပ္၊ ၃၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀ က်ပ္ စသည္ျဖင့္) က်သင့္ေငြ ထပ္မံေပးေခ်ၿပီး မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၈။ ဝန္ေဆာင္ခေပးေခ်လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို သိခ်င္ပါတယ္။
ဝန္ေဆာင္ခကို သင့္ရဲ႕ ဖုႏ္းေဘလ္ သို႔မဟုတ္ Mobile Wallet၊ Visa၊ Master ကေန ေပးေခ်လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ဖုန္းေဘလ္ႀကိဳတင္ျဖည့္ၿပီး အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ဝန္ေဆာင္ခကို ဖုန္းေငြလက္က်န္ထဲမွ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးၿပီးမွေငြေခ်သည့္ စနစ္ကို အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ဖုန္းေဘလ္ေကာက္ခံသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ မိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာမွ က်သင့္ေငြကို တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၉။ ဝန္ေဆာင္ခကို ဘယ္လိုေပးေခ်ရပါမလဲ။
ဝန္ေဆာင္ခအတြက္ က်သင့္ေငြကို Shwe Stream အက္ပလီေကးရွင္းထဲမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။
 
၁၀။ ဇာတ္ကားေတြၾကည့္ရႈတဲ့အခါ အင္တာနက္ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာပါလား။
မိမိ၏ဖုန္းမွ အင္တာနက္ဖြင့္ၿပီး ဇာတ္ကားေတြကို တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈတဲ့အခါ အဲဒီအတြက္ အင္တာနက္ ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ကားေတြကို Download လုပ္ၿပီးမွ ၾကည့္ရႈမယ္ဆိုရင္ လည္း Download လုပ္သည့္အတြက္ အင္တာနက္ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ Wifi အသုံးျပဳၿပီး ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္ရႈတာ၊ Download လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ အင္တာနက္ေဒတာဖိုး ထပ္မံကုန္က်မွာ မဟုတ္ပါ။
 
၁၁။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝိုင္ဖိုင္နဲ႔ အသုံးျပဳလို႔ရပါသလား။
အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
 
၁၂။ Shwe Stream ထဲက ဇာတ္ကားေတြကို အင္တာနက္မဖြင့္ဘဲ ၾကည့္လို႔ရပါသလား။
Shwe Stream အက္ပလီေကးရွင္းကို စတင္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ အင္တာနက္ဖြင့္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ မိမိၾကည့္ရႈလိုတဲ့ Download ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္ရႈခ်ိန္မွာေတာ့ အင္တာနက္ပိတ္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ ေန႔စဥ္ေၾကး၊ အပတ္စဥ္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး တစ္ခုခု ေပးေဆာင္ၿပီး ရယူထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 
၁၃။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈမွာ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳလို႔ရပါသလား။
Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖုန္းနံပါတ္၊ Facebook ၊ Email ျဖင့္ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ အသုံးျပဳလို႔ မရႏိုင္ပါ။
 
၁၄။ ေန႔စဥ္ေၾကး၊ အပတ္စဥ္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး တစ္ခုခု မေပးဘဲ ဇာတ္ကားေတြၾကည့္ရႈလို႔ရပါသလား။
ေန႔စဥ္ေၾကး၊ အပတ္စဥ္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး တစ္ခုခု ေပးေဆာင္ၿပီးမွသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၁၅။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါမလဲ။
အပတ္စဥ္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈဆိုရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္တမ္းကုန္ဆုံးပါက အလိုအေလ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမွာေတာ့  MPT ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ဆိုပါက 8202 ကို OFF ဟု SMS ေပးပို႔ၿပီး ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ပါတယ္။
Shwe Stream App (သို႔မဟုတ္) Shwe Stream Website မွ ဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆိုင္းရန္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီးလည္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ပါတယ္။
 
၁၆။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈက ဇာတ္ကားေတြကို Download လုပ္လို႔ရပါသလား။
Shwe Stream Application မွာ Download လုပ္လို႔ရပါတယ္။
 
၁၇။ Download လုပ္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို ဘယ္ႏွရက္အတြင္းၿပီးေအာင္ ၾကည့္ရမွာပါလဲ။
၇ ရက္အတြင္း ၿပီးေအာင္ ၾကည့္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၇ ရက္ေက်ာ္လြန္သြားပါက သင္ Download လုပ္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ပ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူထားသူျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။
 
၁၈။ အေကာင့္တစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္မွာ ဇာတ္ကားဘယ္ႏွကား အမ်ားဆုံး Download လုပ္လို႔ရပါသလဲ။
သင္ Download လုပ္ခ်င္သမွ် ဇာတ္ကားေတြကို အကန႔္အသတ္မရွိ Download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာကေတာ့ Download လုပ္ၿပီးသား ဇာတ္ကားေတြကိုေတာ့ ၇ ရက္အတြင္း ၿပီးေအာင္ ၾကည့္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၁၉။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက Download လုပ္ၿပီးသား ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္ရႈလို႔ ရပါေသးလား။
Download လုပ္ၿပီးသား ဇာတ္ကားေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက ၾကည့္ရႈလို႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
 
၂၀။ အေကာင့္တစ္ခုတည္းကို စက္ဘယ္ႏွလုံးအထိ တစ္ၿပိဳင္တည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။
အေကာင့္တစ္ခုကို စက္တစ္လုံးမွာပဲ အသုံးျပဳလို႔ ရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္က သင့္ရဲ႕အေကာင့္ကို အျခားစက္တစ္လုံးမွာ ေျပာင္းသုံးပါက အရင္စက္က အေကာင့္က အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၁။ Shwe Stream ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသလား။
Shwe Stream ကို ႏိုင္ငံတကာမွာ အသုံးျပဳလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
 
၂၂။ ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္ရႈတဲ့အခါ ဇာတ္ကားရဲ႕ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအရည္အေသြးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသလား။
ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္ရႈတဲ့အခါ ဇာတ္ကားရဲ႕ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအရည္အေသြးကို 240P ၊ 360P ၊ 480P၊ 720P နဲ႔ 1080P ဆိုၿပီး ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ အရည္အေသြး (Resolution) နဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၃။ Shwe Stream ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရပါမလဲ။
ဖုန္းနံပါတ္ 012305273 ကို ဝန္ေဆာင္မႈ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သလို Shwe Stream Facebook Page ရဲ႕ Messenger ကေနလည္း ၂၄ နာရီအခ်ိန္မေ႐ြး ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အတြက္ Shwe Stream က အၿမဲအဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။