၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း

Shwe Stream App သည္ eTrade Myanmar Co., Ltd. မွ ေပးေနေသာ မိုဘိုင္းလ္အပိုထပ္ေဆာင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈထဲတြင္ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္၊ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား၊အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုစည္းေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကား မ်ား၊ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို ဖုန္း၊ တက္ဘလက္မ်ားေပၚမွာအျပင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လပ္ပ္ေတာ့ႏွင့္ စမတ္တီဗီမ်ားေပၚမွာလည္း အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ သည္။ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားကို အင္တာနက္ကတဆင့္ တိုက္႐ိုက္ Streaming လုပ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈႏိုင္သလို Download လုပ္ထားၿပီးလည္း အားလပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အင္တာနက္ဖြင့္စရာမလိုဘဲ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ Shwe Stream App ထဲရွိ ျမန္မာစာတမ္းထိုး အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္မ်ား ၊ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဗီဒီယိုကား မ်ားကို ေန႔စဥ္၀န္ေဆာင္ခ ၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ား ၾကည့္႐ႈလိုပါက ေန႔စဥ္၀န္ေဆာင္ခ ၉၉ က်ပ္ေပးေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ တစ္ကားလွ်င္ ၁၀၀က်ပ္၊ ၂၀၀က်ပ္၊၃၀၀က်ပ္၊ ၅၀၀က်ပ္ အမ်ိဳးစားေပၚမူတည္၍ဝယ္ယူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ Shwe Stream App ထဲက ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ဖို႔အတြက္ MPT ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူအသုံးျပဳမည့္သူသည္ ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ စနစ္သုံး (သို႔မဟုတ္) သုံးၿပီးမွ ေငြေခ်စနစ္သုံးသည့္ MPT အသုံးျပဳတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။ သင့္အေနျဖင့္ Shwe Stream App ကို သုံးစြဲရာတြင္ Shwe Stream ၀န္ေဆာင္မႈမွ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြင္းမွ အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။